Psycholog - seksuolog

Ewa Lisowska - Kania

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunku Psychologia Stosowana. Studia uzupełniłam specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Juliusza Verne w Amiens we Francji. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Obecnie uczęszczam na studia podyplomowe z zakresu Mediacji rodzinnych i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny, które uwieńczone będą wpisem na listy mediatorów rodzinnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.

Jestem psychologiem – seksuologiem, zajmującym się na co dzień konsultacją, diagnozą, terapią i edukacją. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi, osobowości oraz osobami z zaburzeniami seksualnymi. Pozwala mi to na całościową ocenę funkcjonowania człowieka, diagnozowania i ustalania celów terapeutycznych oraz poradnictwa personalnego. Doświadczenie zdobywałam już trakcie studiów między innymi: w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Kobierzynie, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, Ośrodku Zdrowia Psychicznego Psyche-Therapia w Krakowie, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Poszerzam swoją wiedzę na licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących zjawiska seksualności człowieka.

Od roku 2011 prowadzę prywatną praktykę psychologiczną i seksuologiczną w Krakowie. Udzielam konsultacji dla rodziców i młodzieży oraz nauczycieli, prowadzę terapię indywidualną, terapię dla par i grupy wsparcia. Od lat współpracuję ze szkołami, instytucjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi. Prowadzę szkolenia z rozwoju kompetencji miękkich, aktywizacji zawodowej, wypalenia zawodowego, profilaktyki zagrożeń społecznych i pomocy rodzinie oraz psychoedukacji seksualnej i równouprawnienia.
Miałam przyjemność współprowadzić program „Przed północą” w telewizji TTV oraz być ekspertem w „Rozmowach w toku” w TVN.

Numer telefonu:: 
662-345-014