Problemy zdrowotne

Depresja

Bezsenność

Fobie

Zaburzenia dwubiegunowe

Stres

Stany lękowe

Napady paniki

Natręctwa

Wypalenie zawodowe

Zaburzenia psychosomatyczne

Schizofrenia

Uzależnienie od alkoholu

Zaburzenia jedzenia

Fibromialgia

Nadużywanie leków nasennych

Uzależnienia od narkotyków