Mindfulness

Mindfulness – pol. uważność, technika pracy stosowana w psychoterapii poznawczo – behawioralnej, wywodząca się z  tradycji samopoznania i zdrowienia medycyny wschodu oraz buddyzmu. To niepowtarzalna synteza Wschodu i Zachodu – połączenie medytacji i jogi z nauką i tradycyjną medycyną. Jej twórcą i propagatorem jest Jon Kabat-Zinn, profesor medycyny na Uniwersytecie Massachusetts, autor wielu książek, naukowiec i nauczyciel medytacji. Głównym założeniem mindfulness jest samoświadomość i uważność skierowana na otaczający nas świat i własne ciało. Techniki mindfulness, obejmujące uważną obecność, kontrolę oddechu, medytację czy tzw. skanowanie ciała, pozwalają na ograniczenie wszechogarniającego stresu, odpowiedzialnego za większą podatność na lęk, depresję, czy choroby somatyczne. Dzięki uważności można lepiej radzić sobie ze zmęczeniem, chronicznym bólem i bezsennością, jak też ograniczać niepokój wynikający z pracy czy pełnionych ról życiowych. Uważność pozwala na uzyskanie nowego, bliższego naturze spojrzenia na świat i siebie, odzyskanie równowagi duchowej oraz poprawę jakości życia i relacji z innymi ludźmi.