O MNIE

............................

 

Marcin GajdoszNazywam się Marcin Gajdosz, jestem lekarzem specjalistą psychiatrii i psychoterapeutą (w 2010 roku ukończyłem 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii psychodynamicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim). W pracy terapeutycznej integruję podejście psychodynamiczne z nurtem humanistyczno - egzystencjalnym, skoncentrowanym na osobie (wg Carla Rogersa), co umożliwia mi pracę w sposób niedyrektywny, towarzyszący i proaktywny.

W 2003 roku ukończyłem Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, uzyskując tytuł lekarza. Pierwsze lata mojej kariery zawodowej spędziłem w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym oraz Psychiatrycznym Oddziale Dziennym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, gdzie w latach 2004-2015 szkoliłem się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych, prowadziłem leczenie farmakologiczne, psychoterapię indywidualną i wykłady psychoedukacyjne. W 2010 roku uzyskałem tytuł specjalisty psychiatrii. W latach 2007-2017 byłem pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie byłem wykładowcą  i prowadziłem ćwiczenia z psychiatrii i psychoterapii. Od 2012 roku prowadzę praktykę specjalistyczną w gabinecie prywatnym. Zapraszam osoby z problemami natury emocjonalnej, pragnące lepiej poznać siebie i skuteczniej radzić sobie z życiem, osoby będące w kryzysie, jak również wszystkie osoby potrzebujące empatycznej rozmowy i chwili zadumy w codziennej gonitwie.

 

Specjalizuję się w:

- leczeniu zaburzeń depresyjnych,

- leczeniu problemów ze snem (trudności w zasypianiu, utrzymanie ciągłości snu, przedwczesne wybudzanie),

- leczeniu lęku napadowego (napadów paniki), lęku uogólnionego, fobii społecznej,

- leczeniu nerwic i zaburzeń adaptacyjnych,

- leczeniu wypalenia zawodowego oraz nadmiernego stresu związanego z pracą zawodową (szczególnie u pracowników korporacji),

- leczeniu farmakologicznym uzależnień od alkoholu (uwaga: nie prowadzę psychoterapii uzależnień),

- psychoterapii indywidualnej.

 

UWAGA: Pracuję tylko z osobami dorosłymi. Nie mam specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży ani doświadczenia w pracy z dziećmi i ich rodzinami. W takiej sytacji polecam Panią Doktor Agnieszkę Murzyn.