lek. Marcin Gajdosz

Marcin Gajdosz

           Swoją edukację medyczną rozpocząłem już w okresie liceum ogólnokształcącego (1993 - 1997, Katolickie Liceum Ogólnokształcące Ojców Pijarów), na profilu biologiczno - chemicznym. W roku 1997 rozpocząłem, a w 2003 ukończyłem wydział wojskowo - lekarski Uniwersytetu Medycznego (wcześniej Wojskowej Akademii Medycznej) w Łodzi, uzyskując tytuł lekarza. W 2005 rozpocząłem specjalizację, którą ukończyłem w 2010 r., uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. W latach 2006-2010 uczęszczałem na studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzone i sygnowane nazwiskiem prof. Jerzego Aleksandrowicza, jednego z czołowych twórców krakowskiej szkoły psychoterapii. Wiedza z tego okresu pozwoliła mi na poszerzenie zakresu moich umiejętności i prowadzenie psychoterapii indywidualnej z osobami mającymi problemy nerwicowe i charakterologiczne. Od kilku lat rozwijam swoje umiejętności psychoterapeutyczne w nurcie humanistycznym wg Carla Rogersa, nastawionym na rozwój osobisty oraz niedyrektywną, wspierającą i skoncentrowaną na kliencie relację terapeutyczną. Współpracuję z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Humanistyczno - Egzystencjalnej

Zapraszam osoby z problemami natury emocjonalnej, pragnące lepiej poznać siebie i skuteczniej radzić sobie z życiem, osoby będące w kryzysie, jak również wszystkie osoby potrzebujące empatycznej rozmowy i chwili zadumy w codziennej gonitwie.

W moim gabinecie prowadzę leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych, jak również indywidualne sesje psychoterapeutyczne. Pracuję z osobami dorosłymi.

 

 

          W latach 2004-2015 pracowałem w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Psychiatrycznym Dziennym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego, na początku jako stażysta, potem specjalizant a od 2010 jako specjalista psychiatrii i psychoterapeuta. 

W 2013 roku wraz z koleżanką internistką (dr Beata Kleber) prowadziłem Oddział Detoksykacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków w krakowskim MONARze. Nabyłem tam umiejętności pomocy pacjentom uzależnionym od różnych substancji psychoaktywnych (w tym uzależnienia od opiatów).

W latach 2007 - 2017 byłem pracownikiem naukowo – dydaktycznym Zakładu Psychologii Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadziłem ćwiczenia z kontaktu terapeutycznego, empatii, asertywności i psychoterapii dla studentek Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz zajęcia z psychiatrii dla studentów Ratownictwa Medycznego.

Od 2016 do końca 2019 roku współpracowałem z Centrum Medycznym ENEL-MED, w Galerii Krakowskiej, gdzie pracowałem głównie z pracownikami korporacji, narażonymi na przewlekły stres i jego powikłania, pracę w dużym wymiarze godzin i wypalenie zawodowe.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz Sekcji Psychoterapii PTP.

Moje zainteresowania zawodowe obejmują szczególnie farmakoterapię zaburzeń depresyjnych, psychoterapię psychodynamiczną zaburzeń osobowości, leczenie zaburzeń snu, neurobiologię pracy mózgu, problematykę stresu i wypalenia zawodowego. Zajmuję się również psychosomatyką i psychogeriatrią. Współpracuję z Małopolskim Centrum Biotechnologii w temacie badań nad neurobiologią mózgu i fibromialgią.

W 2014 roku ukończyłem kolejne studia podyplomowe - tym razem Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tematem mojej pracy dyplomowej były style i kompetencje negocjacyjne oraz umiejętności interpersonalne pracowników opieki medycznej.