leczenie

Depresja u seniorów

Depresja u seniora

„Wszystkie przeżycia w tym stanie są przepojone psychicznym bólem, chory jest pesymistą, twierdzi, że wszystko jest stracone, nie ma już żadnej nadziei na przyszłość, oczekuje od losu wszystkiego najgorszego dla siebie i

Alkoholizm

W międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10) zostało wyróżnionych szereg zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, które są konsekwencją epizodycznego lub stałego używania środków psychoaktywnych,

Lęk

Lęk jest stanem emocjonalnym, objawiającym się jako nieokreślony niepokój, uczucie napięcia wewnętrznego, zdenerwowania, zagrożenia, przerażenia, często uczucie paniki.