W czym mogę Ci pomóc?

- zaburzenia pamięci, zaburzenia otępienne (m.in. choroba Alzheimera), zaburzenia zachowania związane z wiekiem, łagodne zaburzenia procesów poznawczych;

- zaburzenia związane ze stosowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych (uzależnienie od alkoholu, nikotyny, leków, narkotyków);

- schizofrenia i zaburzenia psychotyczne;

- zaburzenia afektywne ostre i przewlekłe (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia);

- zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe, fobia społeczna, fobie specyficzne (agorafobia, lęk wysokości, arachnofobia, klaustrofobia i inne), lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia adaptacyjne, pourazowe (PTSD), konwersyjne, somatyzacyjne, zaburzenia neurasteniczne;

- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);

- zaburzenia snu;

- dysfunkcje sfery seksualnej;

- zaburzenia osobowości (osobowość schizoidalna, paranoidalna, dyssocjalna, chwiejna emocjonalnie [borderline], histrioniczna, anankastyczna, unikająca, zależna);

 

Ponadto możliwa jest diagnoza i leczenie specyficznych problemów poszczególnych pacjentów, takich jak problemy z nawiązywaniem relacji interpersonalnych i utrzymaniem stabilnych związków, niską samooceną, prowadzenie leczenia w trakcie ciążywypalenie zawodowe, patologiczny hazard, uzależnienie od zakupów (shopoholizm).

Leczenie farmakologiczne prowadzę zgodnie z zasadami EBM i najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, z dbałością o możliwie najmniejszą ilość działań niepożądanych.