Psychoterapia

Grzegorz Żabiński

Pracując z klientem kieruję się przekonaniem, że psychoterapia jest jedną z dróg prowadzących do poznania siebie, akceptacji, pokonania trudności i poprawy jakości życia. Jest procesem odkrywania i uświadamiania sobie drzemiącego w nas potencjału oraz nowych możliwości funkcjonowania w świecie. Każdy człowiek zasługuje na szczęście. Wierzę, że kryzys może prowadzić do rozwoju i wzbogacania życia, zaś drogę jego rozwiązania można odnaleźć w spotkaniu z drugim człowiekiem.
Od 2009 r. pracuję w gabinecie psychoterapii, w którym prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia w nurcie humanistycznym, dzięki czemu nie ograniczam się tylko do metod terapii Gestalt ale w zależności od przebiegu procesu terapeutycznego czerpię z innych nurtów.

Współpracując z ośrodkiem terapii uzależnień wzbogaciłem mój warsztat pracy o doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi oraz DDA. Staż w wojskowym szpitalu na oddziale psychiatrii dał mi możliwość czerpania wiedzy i nabycia umiejętności pracy w warunkach klinicznych.

Obecnie pracuję również w Ośrodku Profilaktyki i Promocji Zdrowia, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz par. Zajmuję się również prowadzeniem grup wspierających rozwój osobisty młodzieży oraz mężczyzn.

Ukończyłem roczny staż „Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii”, oraz 4-letnią podyplomową Szkołę Psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadam certyfikat psychoterapeuty nr 191 oraz Certyfikat Psychoterapeuty - The European Certifikate of Psychoterapy wydany przez EAP, Certyfikat EAGT oraz Certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii (certyfikat psychoterapeuty nr 29). Należę także do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, PFP, uczestniczę w spotkaniach Grup Balinta. W ramach stałego podnoszenia kwalifikacji i wzbogacania doswiadczenia uczestniczę w  konfencjach psychoterapeutycznych i psychiatrycznych:

 • I Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii GESTALT "Psychoterapia Gestalt-jednostka, grupa, społeczeństwo", 2008.
 • II Konferencja Polskie Towarzystwa Psychoterapii GESTALT "Tożsamość zawodowa psychoterapeuty-źródła, konteksty, perspektywy",2010.
 • III Konferencja Polskie Towarzystwa Psychoterapii GESTALT "Psychoterapia Gestalt-schemat, oryginalność, wymiar kontaktu", 2012
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych. Problemy uzaleznienia w kryzysie ekonomicznym", 2013,
 • 11th Conference of European Association for Gestalt Therapy "The heART of connecting co-creating individuals and communities", Kraków 2013,
 • Międzynarodowa VII Konferencja Psychoterapeutyczna. "Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość." Kraków 2015.
 • Miedzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem "SAPERE". Kraków 2017

oraz szkoleniach:

 • "Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie", 2013,Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej,
 • "Analiza charakteru w teorii relacji z obiektem, aspekty rozwojowe i strukturalne",  Przemyśl 2013, prowadzony przez prof. dr hab. Lidię Cierpiałkowską,
 • "Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przmianie - stopień zaawansowany", 2014, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej.
 • "Ausgebildet in Gespraechs- und Focusingtherapie", szkolenie prowadzone przez dr Rainer Eggebrecht z Institut fur integrale Gespraechs- und Focusingtherapie, 2015.
 • "Focusingtherapie", szkolenie prowadzone przez dr Rainer Eggebrecht z Institut fur integrale Gespraechs- und Focusingtherapie, 2017.
 • "Odwaga psychoterapeuty", szkolenie prowadzone przez Helen Kennedy z Gestalt Psychotherapy Training Institute UK członka zespołu trenerów GATLA, 2017

Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Współpracuję z takimi osobami jak: psychiatra, psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta systemowy. Gabinet mieści się w miejscu dyskretnym i wygodnym pod względem komunikacji. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferowanej pomocy, które zamieściłem w poszczególnych zakładkach.

Numer telefonu:: 
794 350 365