Psychoterapia

Agnieszka Miłogrodzka-Czupryńska

Praca ze mną to przede wszystkim okazja do lepszego poznania siebie, zrozumienia swoich potrzeb i ograniczeń, przyjrzeniu się swojemu ciału i emocjom. Szczególnie istotna jest dla mnie relacja z drugim człowiekiem, zrozumienie jego problemów, pragnień. Terapia jest ważnym etapem w drodze do samodzielnego i szczęśliwego życia, by w konsekwencji móc w dojrzały sposób czerpać z życia pełnymi garściami.
Pracuję w modelu integratywnym - łączę różne techniki i podejścia w psychoterapii ( m.in. psychodynamiczną, poznawczo- behawioralną, systemową, a także pracę z ciałem ) dopasowując je do konkretnych potrzeb pacjenta. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, uwzględniając jej potrzeby oraz sytuację życiową w jakiej się znajduje. Zajmuję się też terapią par i rodzin. 
Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie i posiadam status osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Babińskiego w Krakowie, w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei- Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin ul. Batorego 5 w Krakowie, w  Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, gdzie odbywałam staż psychoterapeutyczny,oraz na różnych konferencjach tematycznych. 
Ukończyłam szkolenia z zakresu:

  • Diagnoza kliniczna DSM IV TR i nowości z DSM-5
  • Psychoterapia par – warsztat , PIPI, Kraków
  • Związki miłosne – warsztat , PIPI Kraków
  • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych – PIPI, Kraków
  • Integratywna psychoterapia depresji, PIPI Kraków
  • Integratywna psychoterapia krótkoterminowa, PIPI Kraków
  • Hipnoza kliniczna - kurs podstawowy i zaawansowany, PIPI Kraków
  • Kurs Mindfulness MBLC Kraków

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Numer telefonu:: 
889 812 901